Birželio 10-17 d. Kretingoje vyko didieji šv. Antano Paduviečio atlaidai. Visų atlaidų metu bažnyčios šventoriuje esančioje koplyčioje vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kurioje buvo meldžiamasi už visą Kretingos miestą – policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus, kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus, Kretingos r. savivaldybės politikus ir administraciją, miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas, šeimas ir jaunimą.  Birželio 13 d., visam katalikiškam pasauliui ir Pranciškoniškajai šeimai švenčiant liturginį šv. Antano minėjimą, Kretingos parapijoje vyko pagrindinė atlaidų diena. Po iškilmingų vakaro šv. Mišių bažnyčios šventoriuje surengta agapė ir liaudiškų šokių bei dainų vakaras.

Atlaidų programoje taip pat buvo du maldos iš šlovinimo vakarai, filmo apie pal. Teofilių Matulionį peržiūra, maldos naktis už Kretingą, provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM katechezė apie šv. Antaną Paduvietį.

Nuotraukų autorė – Jolanta Klietkutė.