Prisikėlimo parapijos jubiliejaus ir Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos

Gegužės 27 d., lankydamasis Prisikėlimo parapijoje,  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM vyskupo įgaliojimu teikė parapijos jaunimui Sutvirtinimo sakramentą. Tuo tarpu birželio 3 d. Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre.

2018-06-25T12:37:21+02:00