Anglakalbei konferencijai priklausančių provincijų ministrų susitikimas, 2017 m. spalis

Norėdamos atgaivinti pranciškonų gyvenimą ir misijas Jungtinėse Valstijose, šešios Mažesniųjų brolių ordino provincijos balsavo už susijungimą į vientisą struktūrą.

Gegužės 30 d. šešių provincijų broliai savo bendruomenių susirinkimuose palaikė idėją suformuoti vieną bendrą organizaciją. Ji susidarys iš beveik 1000 brolių pranciškonų, priklausančių egzistuojančioms provincijoms. Naujos provincijos būstinė dar bus išrinkta artimiausiu metu.

„Mes su kitais provincijų ministrais esame labai patenkinti balsavimo rezultatais, – sako br. David Gaa OFM, Šv. Barbaros provincijos ministras. – Tai svarbus žingsnis atgaivinant pranciškonų gyvenimą Jungtinėse Valstijose.“

Broliai pranciškonai iš Švč. M. Marijos ėmimo į dangų provincijos, Švenčiausiojo Vardo, Gvadalupės mergelės, Švenčiausios Širdies, Šv. Barbaros ir Šv. Jono Krikštytojo provincijų jau nuo 2012 metų diskutavo apie galimybę sujungti jų bendruomenes.

„Naujas vienetas geriau pasitarnaus brolių bendruomeniniam gyvenimui ir misijoms Jungtinėse Valstijose, palengvinant esamą administracinę struktūrą“, – sako br. Jackas Clarkas Robinsonas OFM, Gvadalupės Mergelės provincijos ministras.

Kaip ir daugelis kitų vienuolinių bendruomenių Jungtinėse Valstijose, pranciškonai taip pat išgyvena brolijų mažėjimą. Šeštajame ir septintajame XX a. dešimtmečiuose mažesniųjų brolių skaičius JAV siekė 3252, o dabar nesiekia 1000.

Persitvarkymas neįvyks labai staigiai. Kitas žingsnis bus gauti susijungimo patvirtinimą iš Mažesniųjų brolių ordino generalinio ministro Michaelo Anthony Perry OFM, kuris reziduoja Romoje. Jeigu jis nuspręs, kad toks persitvarkymas yra naudingas pranciškonų gyvenimui ir veiklai, jis paskirs delegatą vizituoti brolius JAV. Jeigu delegato ataskaita bus teigiama, susijungimo procesas judės toliau.

Provincijų ministrai tikisi, kad naujoji provincija bus oficialiai sukurta 2022 m. pabaigoje arba 2023 m. pradžioje.