Nuotraukos autorė Jolanta Klietkutė

Birželio 10-17 dienomis Kretingoje vyks tradiciniai Šv. Antano atlaidai ir miesto šventė. Programa pasižymės ansamblių ir grupių gausa, bus galimybė geriau pažinti šv. Antaną Paduvietį ir mūsų dienų palaimintąjį – arkivyskupą Teofilių Matulionį.

Visų atlaidų metu, nuo birželio 10 d. vakaro bažnyčios šventoriuje esančioje koplyčioje vyks nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kurioje bus meldžiamasi už visą Kretingos miestą – policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus, kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus, Kretingos raj. savivaldybės politikus ir administraciją, miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas, šeimas ir jaunimą.

Birželio 12 d. numatyta programa jaunimui. Nuo 19.30 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga) vyks džiaugsmingas maldos ir šlovinimo vakaras su Klaipėdos katalikiško jaunimo šlovinimo grupe „Dėl Tavęs“.

Birželio 13 d., pagrindinę šv. Antano atlaidų dieną, 18 val. vyks iškilmingos šv. Mišios, o po jų suneštinės vaišės, dainos ir šokiai bažnyčios šventoriuje. Programą ves Vilniaus jėzuitų gimnazijos folkloro ansamblis, Vilniaus Mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblio „Reketukas“, VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblis „Lygaudė“ ir Kretingos kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „Kitep“.

Birželio 14 d. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga) vyks filmo „Palaimintas kankinys. Žvilgsnis į arkivyskupą Teofilių Matulionį“ peržiūra, o birželio 17 d. 12 val. bažnyčioje Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis ves mokymą „Šv. Antanas Paduvietis – mūsų šventasis“. Broliai pranciškonai kviečia atvykti į atlaidus tikinčiuosius iš visos Lietuvos.

DETALI ŠV. ANTANO ATLAIDŲ IR MIESTO ŠVENTĖS PROGRAMA:

Birželio 1 d. (penktadienis)

12.00 valFloristinės kompozicijos LIETUVAI – 100 pristatymas Kretingos dvaro parteryje (Vilniaus g. 20)
21.00 val. 
Lauko kino vakaras SENGIRĖ Kretingos miesto estradoje

Birželio 9 d. (šeštadienis)

17.00 val. Vakaras PRISILIESKIME PRIE UNIKALIŲJŲ XVIII A. VARGONŲ Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Kęstučio g. 3)
22.00 val. Jaunimo muzikos vakaras 
prie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1)

Birželio 10 d. (sekmadienis)

12.30 val.Šv. Mišios (gieda Lietuvos mokslų akademijos choras) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos choro SAKRALINĖS MUZIKOS koncertas (vadovė Judita Taučaitė, chormeisterė-koncertmeisterė Greta Gustaitė, choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2) ir Maldos už Kretingos miestą savaitės pradžia koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

Birželio 11 d. (pirmadienis)

17.00 val.Malda už Kretingos miesto policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

Birželio 12 d. (antradienis)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja Palangos dekanato dekanas, Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas dr. kun. Marius Venskus), lelijų šventinimas ir Šv. Antano litanija bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

19.30 val. Maldos ir šlovinimo vakaras su Klaipėdos katalikiškojo jaunimo šlovinimo grupe DĖL TAVĘS Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)

Birželio 13 d. (trečiadienis) ŠV. ANTANO ATLAIDŲ DIENA

12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)  

14.00 val. Parodos BIJŪNŲ ŽIEDAIS VASARA PRAŽYDO atidarymas Kretingos dvaro parteryje (Vilniaus g. 20)

17.00 val. Malda už Kretingos rajono savivaldybės politikus ir darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios (gieda jungtinė jaunimo šlovinimo grupė, vadovė Aušra Brasienė) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

18.30 val. Laimos Tubelytės-Kriukelienės tapybos darbų parodos LIETUVOS ISTORIJA DROBĖSE atidarymas Kretingos rajono kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1)

19.00 val. Bardų muzikos vakaras BALTAS PAUKŠTIS prie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1)

19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje (Vilniaus g. 2)

20.00 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijos folkloro ansamblioir Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblio REKETUKAS (vadovė Irena Strazdienė), VDU RASOS gimnazijos folkloro ansamblioLYGAUDĖ (vadovai Vita Braziulienė ir Vytautas Misevičius) ir Kretingos rajono kultūros centro jaunimo folkloro ansamblio KITEP (vadovė Vitalija Valeikienė) programa bažnyčios šventoriuje

22.00 val. Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro ATŽALYNAS teatralizuota menų šventė NAKTIES SPINDULIAI prie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1)

Birželio 14 d. (ketvirtadienis) – Gedulo ir vilties diena

12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

14.00 val. Literatūrinė-muzikinė kompozicija NEGĘSTANTI VILTIES ŠVIESA Kretingos miesto senosiose kapinėse, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti

15.00 val. Rajono gabių ir talentingų vaikų šventė Kretingos rajono kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1)

16.30 val. Paroda LIETUVOS ISTORIJOS PĖDSAKAI MENE Kretingos muziejaus Parodų salėje (Vilniaus g. 20)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

19.30 val. Filmo PALAIMINTAS KANKINYS. ŽVILGSNIS Į ARKIVYSKUPĄ TEOFILIŲ MATULIONĮ (režisierius Dalius Ramanauskas) peržiūra Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)

Birželio 15 d. (penktadienis)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

19.30 val. Šlovinimo ir liudijimų vakaras vienuolyno kiemelyje iš Lurdo pusės

Birželio 16 d. (šeštadienis)

08.00 – 15.30 val. Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI – NESTOKOSI Rotušės aikštėje

10.00 val. Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbimo ceremonija Rotušės aikštėje, prieJ. K. Chodkevičiaus paminklo

10.30 val. Tarptautinis folkloro festivalis PASTAUNINKO PINTINIS Rotušės aikštėje

14.00 – 16.00 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje (Vilniaus g. 2)

15.15 val. Šventinė eisena (nuo J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje iki miesto estrados)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto šeimas ir jaunimą koplyčioje, bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

21.00 val. Maldos naktis už Kretingą bažnyčioje (Vilniaus g. 2) (tiesioginė transliacija per Marijos radiją) 

KRETINGOS MIESTO ESTRADOJE:

16.00 val. Dainų ir šokių šventė TAI GRAŽIAI MANE AUGINO 

19.00 val. KAUNO BIGBENDO ir atlikėjos SOFIJOS RUBINOS (Estija) koncertas

20.30 val. Iškilminga Kretingos miesto šventės ceremonija 

21.00 val. MARIJOS NAUMOVOS (Latvija) ir grupės koncertas 

22.30 val. Grupės RONDO ir BOŽOLĖ chorokoncertas

24.00 val. Šventinis fejerverkas

Birželio 17 d. (sekmadienis)

8.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

10.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

12.00 val. Mokymas ŠV. ANTANAS PADUVIETIS – MŪSŲ ŠVENTASIS (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

12.30 val. Šv. Mišios (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2)