Br. Algirdas Malakauskis OFM. Nuotraukos autorė Evgenia Levin.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vardu nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, praėjusiais metais parėmusiam mažesniųjų brolių veiklas.

Šiuo metu Lietuvos šv. Kazimiero provincijai priklauso aštuoni vienuolynai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne, Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada). Provincijai priklauso 36 amžinųjų įžadų broliai ir keletas jaunų studentų. Broliai aptarnauja penkias parapijas, rūpinasi jaunimo ugdymu, onkologinių ligonių sielovada, seneliais, kaliniais, priklausomais žmonėmis ir vargšais. Prie vienuolynų įsteigta daug su broliais bendradarbiaujančių organizacijų. Prie Vilniaus vienuolyno veikia krikščioniškas interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, Bernardinų socialinių paslaugų centras ir Bernardinų jaunimo centras. Kaune atidaryti Šv. Klaros senelių globos namai ir piligrimų namai „Domus Pacis“. Kretingoje veikia dar tarpukariu įsteigta Pranciškonų gimnazija, taip pat Šv. Antano dienos centras, „Rūpestėlių“ labdaros valgykla ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Klaipėdoje ligonių ir jų artimųjų laukia Šv. Pranciškaus onkologijos centras, o piligrimus ir poilsiautojus priima naujieji Pranciškonų svečių namai. Pakutuvėnuose šeimos ir pavieniai žmonės gali atvykti rekolekcijų bei pasidžiaugti vasara Dievo artumoje. Broliai ir toliau tarnauja tikintiesiems Kenebunke ir Toronto lietuvių „Prisikėlimo“ parapijoje.

Visos šios mūsų veiklos būtų neįmanomos be pasauliečių bendradarbių ir geradarių. Nuo pat brolių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, iki dabar pranciškonus rėmė ir šventovių statybas fundavo iškilūs žmonės, kurių atminimas gyvas mūsų bažnyčiose ir vienuolynuose iki šių dienų. Nuoširdžiai kviečiu tapti šimtametės tradicijos tęsėjais. Jei turite galimybę, paremkite mūsų provincijos tarnystes skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio arba tiesiog pervesdami auką Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai.

Rekvizitai:
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Į. k. 192094999
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
AB SEB bankas, a. s. LT53 7044 0600 0535 8879           

Jeigu Jūs ir Jūsų šeimos nariai, draugai ar bendradarbiai nutarsite mus paremti skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, prašytume užpildyti FR 0512 formą ir pasirašius iki gegužės 1 d. išsiųsti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui (Ulonų g. 2, Vilnius) arba tam VMI skyriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate. Jei pildote metinę pajamų deklaraciją, prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikite kartu su ja elektroniniu būdu (FR 0512 forma) per naudojamo elektroninio banko prieigą adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 192094999.
Pastaba: pajamų mokesčio dalį paramos paskiriant gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.

 

TEATLYGINA JUMS DIEVAS!                                                                                                                                           Pagarbiai,

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras
br. Algirdas Malakauskis OFM