Trečiojo Palaiminimų sekmadienio tema – „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“– skirta susipažinti su Biblija arba Šventuoju Raštu, kuris nėra paprasta knyga. Pažinti Biblijos lobius padeda šio Palaiminimų sekmadienio pranešėjai – Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Stiubenvilio universitete JAV studijas baigusi teologijos ir katechetikos magistrė Aušra Mizgirienė ir pranciškonas Astijus Kungys.