Nuotraukos autorė Ingrida Biveinytė

Vasario 23 – 25 d. Kaune vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo metinis susitikimas, kurio mokymus vedė Aidas Markauskas ir Naujosios Sandoros bendruomenės nariai. Trijų dienų trukmės renginyje dalyvavo daugiau nei 70 pranciškoniško jaunimo atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Kretingos brolijų, jaunimo dvasiniai asistentai iš Mažesniųjų brolių ordino, broliški vadovai iš Pasauliečių pranciškonų ordino bei broliai ir sesės, norintys pažinti pranciškoniškąjį jaunimą.

Susitikimą, kurio tema buvo pasirinktas šūkis „Veni Sancte Spiritus“, jaunimas pradėjo penktadienį vakare šv. Mišiomis, po to susibūrė brolystės vakarui, kurio metu draugiškai varžėsi protų mūšyje, skirtame Šventajai Dvasiai ir Lietuvos valstybės šimtmečiui. Vakarą animavo Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos personažai, o jo metu įteiktos ir 2017 metų pranciškoniškojo jaunimo nominacijos. Šeštadienį dalyviai klausėsi paskaitų apie Šventąją Dvasią, gilinosi, kas Ji yra, kaip Ji veikia Šventajame Rašte ir kiekvieno asmeniniame gyvenime bei kaip Jai melstis, Ją kviesti ir atpažinti. Paklausęs jaunimo apie lytiškumo temos svarbą, Aidas Markauskas nusprendė paskaityti paskaitą ir šia tema bei tiesiog apie tai pasikalbėti su dalyviais. Jaunimas taip pat atliko socialines tarnystes skirtingose Kauno bendruomenėse ir įstaigose, o vakare vėl susibūrė kartu su Naująja Sandora pasinerti į susitaikinimo ir maldos vakarą. Sekmadienį pranciškoniškas jaunimas šventė Mišias kartu su Kauno Šv. Jurgio bažnyčios bendruomene, klausėsi nacionalinio dvasinio asistento br. Antano Blužo apibendrinimo ir dalyvavo Jaupra forume, kurio metu buvo pasidalinta nacionalinės brolijos aktualijomis, svarbiausia informacija apie artėjančius renginius, piligrimystes.