70 metų jubiliejų atšventęs Kenebunko Šv. Antano pranciškonų vienuolynas ir svečių namai pateko tarp 10 svarbiausių lietuviškų vietų JAV Naujosios Anglijos ir Vidurio Atlanto regionuose. Dešimtukas atrinktas iš 330 lietuviškų vietų regione, atsižvelgiant į kultūrinę ir istorinę svarbą, sąsają su lietuvybe, autentiškumą ir prieinamumą lankytojams.

Žemėlapį finansavo Lietuvos vyriausybės kanceliarija kaip Lietuvos Respublikos šimtmečio paminėjimo dalį. Pilną JAV rytų pakrantės lietuviškų vietų žemėlapį galima peržiūrėti interneto svetainėje www.tikslasamerika.lt.

Lietuviškų vietų šiaurės rytinėje JAV pakrantėje iš tiesų gausu. Čia stovi šimtametės bažnyčios, įspūdingi klubų pastatai, paminklai ir atminimo lentos, lietuvių muziejai, žymių išeivijos lietuvių rašytojų ir menininkų kapai. Šioje JAV dalyje gyvena apie pusę visų Amerikos lietuvių, čia pirmiausiai – dar apie 1865 m. – kėlėsi lietuviai. Rytinėje pakrantėje yra visai lietuvių kultūrai svarbios vietos: čia išleistas pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas, pirmoji lietuviška enciklopedija, įkurtas pirmasis lietuviškas pučiamųjų orkestras. Čia veikia Amerikos lietuvių meno muziejus ir pastatyta „Mindaugo pilis“, įkurtas lietuviškas parkas ir svečių namai kurorte, lietuviški vienuolynai, dešimtys lietuvių kapinių su įspūdingais šimtamečiais antkapiniais paminklais, oro uostas, iš kurio pakilo „Lituanica“, paminklas Jogailai Niujorko Centriniame parke ir t.t. Lietuvių pėdsakų gausu ir buvusiuose imigracijos punktuose, anglių šachtose, fabrikuose ar pagrindiniame krepšinio muziejuje. Projekto metu ekspertų komanda aplankė ir įvertino kiekvieną JAV rytų pakrantės lietuvišką vietą.

Kenebunko šv. Antano vienuolynas

Broliai pranciškonai tarnauja Kenebunke jau septynis dešimtmečius. Užėjus sovietų okupacijai ir prasidėjus Katalikų Bažnyčios persekiojimui, daugiau nei 30 užsienyje studijavusių lietuvių brolių pranciškonų buvo atkirsti nuo Tėvynės. Ordino vadovybės sprendimu jie nusprendė išsaugoti lietuvišką šv. Kazimiero provinciją ir įsikūrė JAV. Lietuviai pranciškonai 1947 m. įsigijo namą Kenebunke ir įkūrė čia Šv. Antano vienuolyną, ilgiems dešimtmečiams tapusį pranciškonų būstine už Atlanto. Čia jie tęsė savo misijas ir paplito po Ameriką ir Kanadą, rūpinosi išeivijos lietuvių ir amerikiečių sielovada, lietuvių jaunimo švietimu, leido lietuvišką spaudą, bendradarbiavo su „Katalikų Bažnyčios kronika“, viešindami sovietų nusikaltimus okupuotoje Lietuvoje. Senosios kartos pranciškonai padėjo jauniesiems broliams atsikurti nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Kenebunko šv. Antano vienuolynas iki šiol priklauso Lietuvos šv. Kazimiero provincijai ir tarnauja žmonėms už Atlanto.