Brangūs Lietuvos žmonės, nuoširdžiai sveikiname jus visus su atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiu!! Ilgiausių metų mūsų mylimai Tėvynei! Šią ypatingą dieną su dėkingumu širdyje prisimename tėvus pranciškonus, kurie sovietmečiu persikėlę už Atlanto išsaugojo Lietuvos šv. Kazimiero provinciją ir visokeriopai rėmė jos atsikūrimą Lietuvoje. Esame dėkingi a.a. Justinui Vaškiui OFM, Placidui Bariui OFM, Pranciškui Giedgaudui OFM, Jurgiui Gailiušiui OFM, Leonardui Andriekui OFM, Gabrieliui Baltrušaičiui OFM ir kitiems a.a. tėvams pranciškonams. Taip pat dėkojame Dievui už visus didžiadvasius tautiečius, kurie pasiaukojo dėl Lietuvos laisvės ir žmonių gerovės. Viešpatie, atlygink jiems amžinuoju gyvenimu!