Vasario 4 dieną Telšiuose vyko antrasis Palaiminimų sekmadienis. Jo tema buvo pasirinkti Apreiškimo Jonui knygos žodžiai: „Ir kas girdi, teatsiliepia. Ateik.“ Konferencijas vedė Pakutuvėnų klebonas pranciškonas br. Gediminas Numgaudis.