Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Sausio 26-28 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijoje vyko trečiasis katalikiškų mokyklų festivalis, kuriame dalyvavo 75 moksleiviai iš Panevėžio Paltaroko gimnazijos, Telšių V. Borisevičiaus gimnazijos, Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos ir pačios Pranciškonų gimnazijos. Festivalio tema buvo pasirinkti popiežiaus Pranciškaus žodžiai jaunimui „Pakilk nuo sofos, aukis batus ir eik“. Savo liudijimais ir gyvenimo pavyzdžiu jaunimą geriems darbams drąsino festivalio svečiai – dainininkas Mantas Jankavičius ir kulinarinių laidų vedėjas italas Gian Luca Demarco. Abu šie žinomi žmonės yra katalikai ir konkrečiais darbais liudija tikėjimą: Mantas Jankavičius lanko kalinius Lukiškėse, o Gian Luca Demarco kasmet organizuoja kalėdinius pietus stokojantiesiems Bernardinų parapijoje. „Moksleiviams paliko didžiulį įspūdį, jog Mantas, būdamas žinomu Lietuvos scenos veidu, taip betarpiškai kaip lygus su lygiais bendravo tiek su kiekvienu gimnazistu, tiek su mokytojų kolektyvu“, – sakė Pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduota Dovilė Žilinskaitė.

„Artimiau susibendravome su kitais gimnazistais, festivalis sustiprino tikėjimą, – pasakojo gimnazistė Kamilė Česnavičiūtė. – Įsiminė adoracijos momentas koplyčioje. Pastebėjau, kad žymiai lengviau melstis, kai esame susirinkę su bendraminčiais.“ Ir Kamilei, ir kitai festivalio dalyvei Valdonei Jovaišaitei didžiausią įspūdį paliko svečių liudijimai ir Gian Lucos Demarco mintis, jog savo pasirinkimais jau dabar kuriame savo ateitį.

„Pirmą kartą dalyvavau festivalyje 2016 metais, o išgirdusi, kad vėl organizuojamas toks renginys, iškart apsisprendžiau užsiregistruoti į savanorius, – pasakojo Pranciškonų gimnazijos abiturientė Akvilė Būgaitė. – Savanorystė man yra būdas pasitikrinti ir parodyti, ką galiu padaryti dėl kitų žmonių ir dėl tikėjimo. Tokiais paprastais darbais kaip tualetų plovimas ar stalų nešiojimas galima išreikšti pasiaukojimą dėl kitų.“ Mergina taip pat akcentavo tikėjimo liudijimų svarbą: „Festivalis yra proga pamatyti, kad yra daugiau tikinčių žmonių. O žinomų asmenų, kurie rodomi per televiziją, liudijimai suteikia tikėjimui tikrumo, kad Dievu tiki ne vien kunigai ar mūsų tėvai. Tuo tarpu bendra malda taip suartina, kad svetimi žmonės per porą dienų tampa draugais“, – įspūdžiais dalijosi Akvilė Būgaitė.

Festivalio dalyviai ne vien dainavo ir šoko su žinomu atlikėju, tačiau šeštadienį vyko į Palangą prie jūros, o vakare šventė Lietuvos šimtmetį su Kretingos kultūros centro jaunimo folkloro ansambliu „KITEP“, kuris parodė specialią programą „Lietuvos miškų sergėtojas“.

Gimnazistams taip pat buvo sudaryta galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį, pasimelsti tyloje prie Švenčiausiojo Sakramento ir švęsti Mišias kartu su Kretingos parapija.