Br. Gediminas Numgaudis ir vyskupas Kęstutis Kėvalas

Sausio 14 dieną Telšiuose prasideda naujas renginių ciklas – „Palaiminimų sekmadieniai“. Atsinaujinusios Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpos telšiškius pakvies į kartą per mėnesį vyksiančius renginius, skirtus ne vien tikintiesiems, bet ir visiems norintiems pažinti krikščionybę.

Palaiminimų sekmadieniai gimė kaip bendra Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo, brolių pranciškonų ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos iniciatyva. Renginio dalyviai galės atnaujinti ar pagilinti savo žinias, užduoti jiems rūpimus klausimus, betarpiškai susipažinti su kunigais, vienuoliais ir savo vyskupu, susirasti naujų draugų, pažinti katalikų tikėjimą ne vien bažnytinėje Mišių aplinkoje, bet ir prie pietų stalo. Palaiminimų sekmadieniai skirti ne tik suaugusiems – viso renginio metu veiks vaikų tarnyba ir kūrybiniai užsiėmimai paaugliams, kuriuos ves pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, įvairių meno sričių (teatro, muzikos) specialistai, jaunimo ir tėvų savanoriai. Į pasiruošimą Palaiminimų sekmadieniams jau įsitraukė įvairios katalikiškos Telšių organizacijos ir bendruomenės: kunigų seminarija, vyskupijos jaunimo, šeimos ir katechetikos centrai, neokatechumeninio kelio bendruomenė, Ignaco Lojolos maldos grupė, pasauliečiai pranciškonai, grupė „Motinos maldoje“, Marijos legionas, ateitininkai, skautai, neseniai Telšių V. Borisevičiaus gimnazijoje pradėję darbuotis broliai saleziečiai ir kiti savanoriai.

Pirmojo sekmadienio tema – „Dievas taip pamilo pasaulį“. Konferencijas ves Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Pakutuvėnų klebonas Gediminas Numgaudis ir iš Telšių kilęs pranciškonas Algirdas Malakauskis. Pirmasis Palaiminimų sekmadienis sulauks ir tarptautinių svečių – renginį aplankys ir teminį užsiėmimą jame ves iš Slovakijos atvykę misionieriai kunigai Peteris Hertelas, Vaclavas Hypius, Rastislavas Dluhy bei pasauliečių misijinės bendruomenės „Rieka Zivota“ („Gyvenimo upė“) vadovas Bohusas Zivcakas. Renginio metu vyks įvairūs teminiai užsiėmimai, skirtingo amžiaus vaikų darbo grupės, bus galimybė užduoti klausimus dvasininkams, pašvęstojo gyvenimo broliams ir seserims.

Palaiminimų sekmadienio pradžia  – sausio 14 dieną, 10 val. vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6, Telšiai). Įėjimas nemokamas. Iki gegužės pabaigos Telšiuose numatyti iš viso penki tokie Palaiminimų sekmadieniai – sausio 14-ąją, vasario 4-ąją, kovo 4-ąją, balandžio 29-ąją ir gegužės 27 dieną.