Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Sausio 9-11 dienomis Kretingoje vyko metinis Lietuvos šv. Kazimiero provincijos gvardijonų, ekonomų ir ugdytojų susitikimas, atviras visiems provincijos broliams. Programa prasidėjo Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimu. Vyskupas aptarė tris pagrindines temas: asmeninės maldos gyvenimą, pasauliečių įgalinimą ir jaunimo bei šeimų sielovadą. „Kadangi visko aprėpti iš karto neįmanoma, misijose labai svarbu turėti esmines kryptis, mano manymu, tai ir yra šios trys kryptys, – teigė vyskupas Kęstutis Kėvalas ir tęsė – Klausydamasis žmonių pašaukimo istorijų ėmiau atpažinti, kad visi tie žmonės yra rimtai kalbėjęsi su Viešpačiu maldoje, adoracijoje. Gilus žmogaus prakalbinimas dažnai įvyksta vienumoje, o ne koncerte, konferencijoje ar kažkokioje labai įspūdingoje paskaitoje. Mes dažnai meldžiamės, kad turėtume jėgų skelbti, veikti, dirbti, nors turėtume melstis, kad Viešpačiui leistume veikti per save, būtume ne kažin kokiais projektais užsiėmę, bet pirmiausia save ir savo laiką Jam padovanoję.“

Vyskupas ypač atkreipė dėmesį į Bažnyčioje esančių pasauliečių įgalinimą. „Šiandien turime atkreipti dėmesį, ar savo aplinkoje neugdome vartotojų. Jeigu žmogus, kuris įtiki Kristų, nėra misionierius ir apaštalas, jis praktiškai neturi galimybės išlaikyti tikėjimą. Čia tinka palyginti samdinio ir savininko schemą. Jeigu žmogus yra tikėjimo samdinys, jis neatlaikys, jam galop pritrūks energijos. O jeigu jis yra reikalo savininkas ir komandos narys, tuomet žmogus užsidega. Reikia atkreipti dėmesį, ar patys neskatiname tos vartojimo kultūros, kurią taip kritikuojame nuo pulpitų. Tie žmonės, kurie tik ima, bet patys niekada nėra pabandę užsirišti prijuostės ir pilstyti sriubos, nejaučia Evangelijos džiaugsmo tarnauti. Mes turime ieškoti būdų, kaip kuo daugiau pasauliečių įgalinti, kad jie patirtų Evangelijos džiaugsmą.“

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis OFM

Nuotraukos autorius Antanas Blužas OFM