„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.
Jis, turėdamas Dievo prigimtį,
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,
bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno išvaizdą
ir tapdamas panašus į žmones.“ (Fil 2, 5-7)

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Kalėdomis! Apkabinkime kūdikėlį Jėzų širdimi ir mokykimės iš jo savo gyvenimą pavesti Gerajam Tėvui.

Mažesnieji broliai