2007 m. lapkričio 21 d. buvo oficialiai įregistruotas Kretingoje veikiantis šv. Antano dienos centras. Viešoji įstaiga startavo su vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“, kuri jau dvejus metus buvo vykdoma Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vardu.

Broliams pranciškonams pritariant ir palaikant nuoširdžią direktorės Margaritos Lizdenytės iniciatyvą, Šv. Antano dienos centras jau dešimt metų vykdo savo veiklą. Nevyriausybinė organizacija veiklą pradėjo nuo nulio, neturėjo nei įstatinio kapitalo, nei turto – tik nuoširdų troškimą padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui iš vargingai gyvenančių šeimų. Į veiklas geranoriškai jungėsi savanoriai, įvairių sričių specialistai, konsultantai. Šv. Antano dienos centre pagalbą gali gauti ne tik socialinės rizikos šeimos, bet ir daugiavaikės šeimos, vaikus auginantys vieniši tėvai – visi, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia parama.

Per vaikus organizacija pasiekė ir tėvus. Šiuo metu ir tėveliams, ir vaikams, ir kitiems žmonėms, kurie net neturi šeimų, yra suteikiama įvairiopa pagalba: parama maistu, nemokama vaikų priežiūros ir ugdymo paslauga, krizes patiriančių tėvų ir vaikų  konsultavimas. Šv. Antano dienos centro tikslas – visapusiškai ugdyti asmenybes, įskaitat socialinį, dvasinį, pilietinį ir švietėjišką ugdymą.

Per 10 metų Šv. Antano dienos centrą rėmė įvairiausios organizacijos ir fondai: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV), Kanados lietuvių fondas, Franc Hilfe (Austrija), Renovabis (Vokietija), Leopoldo Scheifele Litauenhilfe fondas (Vokietija – Lietuva),  Europos socialinis fondas, Kretingos raj. Savivaldybė, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija; Lietuvos kultūros ministerija, Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ir kt.

Per savo veiklos laikotarpį Šv. Antano dienos centras taip pat pradėjo restauruoti vieną iš Kretingos vienuolyno ansamblio pastatų, iki 2009 m. žinoto kaip mokyklos dirbtuvės. Šiuo metu pastate, nors ir ne visai suremontuotame, jau vyksta vaikų dienos centro veiklos su vaikais ir tėvais, organizuojamos įvairios šventės.

GALIMYBĖ PAREMTI ŠV. ANTANO VAIKŲ DIENOS CENTRĄ.