Pranciškonai klimato kaitos konferencijoje Bonoje.

Pranciškonų delegacija lapkričio 3-10 d. dalyvavo pasaulinėje klimato kaitos konferencijoje COP23, kuri vyko Bonoje, Vokietijoje. Dalyvavimą renginyje suplanavo Mažesniųjų brolių ordino generalinės kurijos JPIC (teisingumo, taikos ir kūrinijos apsaugos) biuras, „Franciscans International“ prie Jungtinių Tautų ir vokiečių atstovybė „Missionszentrale der Franziskaner“ (MZF). Delegaciją sudarė mažesnieji broliai, konventualai ir kapucinai, kartu su atstovais iš Vokietijos.

Kaip žinoma, susitikime COP21 Paryžiuje buvo pasirašytas Paryžiaus klimato kaitos susitarimas, kurio siekis yra pažaboti pasaulinę klimato kaitą. COP23 konferencija buvo svarbi tuo, kad jos metu dalyviai diskutavo ir detalizavo Paryžiaus susitarimą, o išsamus veiksmų planas bus patvirtinas per COP24 konferenciją Varšuvoje ateinantį gruodį.

Pranciškonų delegacijos tikslas buvo parodyti pranciškonų solidarumą su žmonėmis, kurie kenčia nuo klimato kaitos, mobilizuoti vietinius pranciškonus ir kelti sąmoningumą apie klimato kaitos iššūkius tarp pačių Pranciškoniškosios šeimos narių. Delegatai dalyvavo keletame oficialių debatų sesijų, taip pat susitikimuose su visuomene, klimato žygyje, nevyriausybinių organizacijų rengtuose viešuose protestuose ir tarpreliginiuose bei ekumeniniuose renginiuose.

Kai Paryžiaus susitarimo detalės bus oficialiai patvirtintos Varšuvoje, jos taps teisiškai privalomomis. Deja, šiuo metu prisitaikymo prie klimato kaitos fondas (aktualus labiausiai nuo klimato kaitos nukenčiančioms skurdžioms valstybėms padėti) nėra tarp valstybių įvardintų prioritetų, todėl religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos turi spausti politikus, kad žmogaus teisės atsidurtų diskusijų centre.

Parengta pagal ofm.org

Protestas su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Po ekumeninių pamaldų klimato kaitos sustabdymo intencija.