Spalio 16-18 dienomis Jeruzalėje Šventosios Žemės kustodija šventė pranciškonų tarnystės Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį. Į šventę Šv. Išganytojo bažnyčioje, kuri buvo pranciškonų provincijos, dabartinės Šventosios Žemės kustodijos pamatas, atvyko Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Michael Anthony Perry OFM ir generalinis vikaras Julio César Bunader OFM. Minėjime dalyvavo ir popiežiaus Pranciškaus žinią perdavęs kardinolas Sandri.

Michael A. Perry teigė, kad pranciškonų buvimas Šventojoje Žemėje svarbus ne vien priimant piligrimus iš viso pasaulio, bet ir palydint visą šiame regione gyvenančią žmoniją, iki šiol kenčiančią siaubingas smurto apraiškas. „Mūsų buvimas primena apie kiekvieno asmens prigimtinį orumą, o mūsų pačių pašaukimas yra nešti taiką tarp visų žmonių“, – sakė generalinis ministras.

Rašydamas Šventosios Žemės kustodui, t. Francesco Patton, popiežius Pranciškus kustodijos brolius pavadino „visos Dievo tautos ambasadoriais“. Popiežius laiške priminė, kad Šventosios Žemės kustodija ne tik rūpinasi Šventosios Žemės šventyklomis, užtikrina jų priežiūrą, bet ir vadovauja vietinės krikščionių bendruomenės sielovadai. Popiežius padrąsino Šventosios Žemės pranciškonus toliau džiaugtis galimybe tarnauti vietiniams, „ypač neturtingiausiems ir silpniausiems, atkakliai stengiantis ugdyti jaunimą, kuriam iškilęs pavojus netekti vilties situacijoje, kurioje dar nėra taikos, globoti senelius ir ligonius, nuolat vykdant konkrečius gailestingumo darbus“.

Popiežius, kreipdamasis į Šventosios Žemės kustodijos Mažesniuosius brolius, paragino juos „gyventi pagal steigėjo šv. Pranciškaus patarimus“, kad „keliaudami po pasaulį, nesipyktų, vengtų viešų nesutarimų, kitų neteistų, o būtų romūs, taikūs, paprasti, mandagūs ir nuolankūs, su visais kalbėtų nuoširdžiai, kaip pridera“.

Pagal ofm.org ir Vatikano radijo inf.