Du šimtus metų  Vatikano žandarmerijos archyvai buvo neprieinami nei dienos šviesai, nei smalsiai žmogaus akiai. Pagaliau vertingi dokumentai ir autentiški raštai bei prisiminimai spalio 19 d. vakarą Vatikano muziejuje, naujai restauruotoje salėje „Braccio Nuovo“, tapo prieinami. Čia buvo galima ne tik įsigyti 270 puslapių knygą – albumą „Vatikano žandarmerija. Nuo ištakų iki mūsų laikų“, bet ir dalyvauti unikalaus leidinio pristatyme, kurį paruošė „San Paolo“ leidykla. 

Kūrinys dedikuotas Šventajam Tėvui, popiežiui Pranciškui, ir visai jį saugančiai žandarmerijai – tiems, kurie buvo vakar, yra šiandien ir bus rytoj. Renginyje dalyvavo Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas, svečiai kardinolai, vyskupai, ambasadoriai, įvairių šalių istorikai, žurnalistai, radijo, televizijos ir spaudos atstovai. Tarp pakviestųjų buvo ir du pranciškonai iš Lietuvos, brolis Astijus Kungys OFM ir Benediktas Jurčys OFM, jau ketvirtį amžiaus draugaujantys su Vatikano žandarmerijos vadu generolu leitenantu Domenico Giani.