Spalio 1 d. Kenebunke, Meino valstijoje, (JAV) vyko Šv. Antano vienuolyno 70 metų jubiliejaus šventė.

1940 m. užėjus sovietų okupacijai, Katalikų Bažnyčiai, o kartu ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai, prasidėjo persekiojimų laikotarpis, išdraskęs tik pradėjusius atsigauti vienuolynus. Sovietų okupacijos išvakarėse Lietuvos mažesniųjų brolių provincijai priklausė 6 vienuolynai, kuriuose gyveno 139 pranciškonai: 25 kunigai, 34 klierikai, 70 brolių ir 10 novicų.

Tuo tarpu daugiau nei 30 mažesniųjų brolių, studijavusių užsienyje, nebegalėjo grįžti į Lietuvą, o dalis okupuotoje Lietuvoje persekiojamų brolių per karą slapčia pasitraukė į Vokietiją ir tarnavo tautiečiams pabėgėlių stovyklose Vakarų Europoje. Mažesniųjų brolių ordino vadovybė pripažino, kad broliams neįmanoma grįžti į okupuotą Lietuvą, ir pavedė tėvui Justinui Vaškiui OFM įkurdinti išsklaidytus brolius Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1947 m. broliai įsigijo namą Rytinėje Pakrantėje ir ten įkurtas Šv. Antano vienuolynas penkiems dešimtmečiams tapo lietuvių pranciškonų bendruomenės širdimi už Atlanto.