Rugsėjo 8 dieną, švenčiant Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmę, brolis Adomas Vyšniauskas OFM Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje davė amžinuosius Evangelinio gyvenimo įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Iškilmingas šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas ordinaras J. E. Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir iš visos Lietuvos suvažiavę pranciškonai kunigai. Šventėje dalyvavo šeši broliai iš Italijos Toskanos provincijos, kur br. Adomas Vyšniauskas OFM praleido ugdymo metus. Į šventę taip pat atvyko br. Adomo Vyšniausko OFM artimieji ir daugelis draugų iš visos Lietuvos.

Davęs amžinuosius įžadus, br. Adomas Vyšniauskas OFM ateinančius dvejus metus studijuos magistrantūros studijas Romoje, Popiežiškajame Antonianumo universitete. Prašome palydėti šį jauną brolį malda.

Nuotraukų autorė Rita Budvytytė