Liepos 28 – rugpjūčio 2 dienomis vyko tradicinis Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus. Šįkart jis vyko Aukštaitijoje, Panevėžio vyskupijoje. Dalyviai atliko rekolekcijas ir vykdė evangelizacines misijas Vabalninke, o iš jo išėjo pėsčiomis į Troškūnus, pakeliui sustodami Antašavos, Kupiškio, Palėvenės, Subačiaus, Surdegio miesteliuose, kur lankė žmones, meldėsi jų intencijomis, o vakarais kviesdavo į šv. Mišias, adoraciją bei evangelizacinį vakarą. Jaunimą lydėjo nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM, taip pat br. Paulius Vaineikis OFM, br. Carlo Bertagnin OFM ir laikinųjų įžadų brolis Pijus Štangvaltas. Vienai dienai prie žygio prisijungė ir provincijolas br. Algirdas Malakauskis OFM, Troškūnuose aukojęs Porciunkulės atlaidų šventąsias Mišias. Atgailos žygį Subačiuje aplankė bei Eucharistijos auką aukojo Panevėžio vyskupas pranciškonas br. Linas Vodopjanovas OFM.

Atgailos žygio dalyviai su savimi nesineša maisto, pinigų, neturi nakvynės. Visa tai jie gauna elgetaudami iš Dievo meilės. Žygyje jaunimas su broliais meldžiasi už dvasinį Lietuvos atgimimą, atgailauja už save bei artimuosius. Šiemet Porciunkulės atlaidai buvusiame pranciškonų vienuolyne Troškūnuose buvo ypatingi, nes užbaigė šių atlaidų įsteigimo 800 metų jubiliejų.

Atgailos žygį organizuoja Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba bei Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija.

Antano Blužo OFM nuotraukos