Kviečiame dalyvauti renginiuose, skirtuose brolio Viliaus Orvido OFM 25-sioms mirties metinėms paminėti.

PROGRAMA

Liepos 30 d. – rugpjūčio 4 d.

Menininkų pleneras Orvidų sodybos – muziejaus teritorijoje.

Rugpjūčio 4 d.

19.00 Žemaičių Kalvarijos kalnai už Vilių Orvidą ir artimuosius.
Gieda Diana Paulauskienė ir kiti.

Orvidų sodybos – muziejaus teritorijoje.

Rugpjūčio 5 d.

10.00 – 19.00 Visų vykusių plenerų darbų paroda. Vieta – galerija prie tvenkinio.

11.00 Šv. Mišios už Orvidus. Vieta – sodybos altorius.

13.00 Konferencija „Vilius Orvidas mūsų širdyse“, atsiminimai apie Vilių Orvidą, jo kūrybą ir išgyvenimus. Dalyvauja kunigas Sigitas Jurčys, dailininkas Vaidotas Žukas ir kiti draugai. Vieta – Mažasis amfiteatras.

15.00 Pristatymas naujos įspūdingos skulptūros „Vyzdys“, simbolizuojančios Šventąją Trejybę. Vieta – parkas „Dievo Apvaizdos akis“.

15.30 Suneštiniai pietūs, ruošimas, bendravimas, bendras laužas. Vieta – parkas „Dievo Apvaizdos akis“.

15.30 Augalų sodinimas paminint 25-ąsias Viliaus Orvido mirties metines. Vieta – parkas „Dievo Apvaizdos akis”.

17.00 Skulptoriai ir dailininkai pristato darbus iš plenero vykusio liepos 30 – rugpjūčio 4 dienomis, skirto paminėti Viliaus Orvido mirties 25-ąsias metines. Vieta – Orvidų sodyba – muziejus.

17.30 Sauliaus Petreikio ir Viliaus Orvido draugų koncertas. Vieta – Didysis amfiteatras.

19.30 Fotografijų paroda „Orvidus prisimenant“. Vieta – didžioji svečių salė.

19.30 Arbatos gėrimas, vaišės, filmų, sukurtų apie Vilių Orvidą, rodymas. Vieta – didžioji svečių salė.