Nuotraukos autorė: Jolanta Klietkutė

Birželio 11-18 dienomis Kretingos miestas savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Vakarų Lietuvos centru. Šiemet per miesto šventę bus minimi ne tik tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai, bet ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos 400 metų jubiliejus. Savaitės renginius vainikuos unikalus šlovinimo vakaras Kretingos vasaros estradoje, kuriam specialiai susibūrė Gyvasis orkestras, jungtinis jaunimo choras ir gerai visiems pažįstami solistai Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas bei kun. Povilas Narijauskas.

Parapijos jubiliejus svarbus visai Vakarų Lietuvai

Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas įsitikinęs, kad Kretingos parapijos jubiliejus yra reikšmingas visai Vakarų Lietuvai ir susijęs su dabartine katalikiška lietuvių tapatybe.

„Šis jubiliejus ženklina galutinę Katalikų Bažnyčios ir katalikiškosios pasaulėžiūros pergalę šiame Žemaitijos ir Lietuvos pakraštyje, – teigia J. Kanarskas. – Nuo pirmojo Kretingos ir jos apylinkių krikšto 1253-1258 m. krikščionybei teko sunkiai ir ilgai skintis kelią į pajūrio kuršių bei žemaičių širdis ir protus. Ilgus šimtmečius juose dar buvo gajos pagoniškos tradicijos, prie kurių dalis žmonių sugrįžo prasidėjus krikščionių – protestantų ir katalikų – tarpusavio nesutarimams. Tačiau pajūrio krašte brolių jėzuitų pradėtas misijas Kretingos valdovo ir didžiojo Lietuvos karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus valia sėkmingai tęsė mažesnieji broliai. Kretingos pranciškonų bažnyčia su vienuolynu tapo priešakine katalikybės tvirtove protestantiškosios Prūsijos ir Livonijos pasienyje. Jubiliejui paminėti parapijos bendruomenė pasirinko bažnyčios statybos darbų užbaigimo datą.“

Kretingos bažnyčia. Kretingos muziejaus nuotrauka

Kretingos bažnyčia – turistų ir sakralinės architektūros mylėtojų traukos objektas

Pasak istoriko J. Kanarsko, nors Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia nebuvo pirmoji Žemaitijoje, tačiau ji yra pati seniausia Vakarų Lietuvoje išlikusi bažnyčia. Tai nacionalinio reikšmingumo lygmens Lietuvos Respublikos kultūros paminklas, turintis architektūrinį, dailės, sakralinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį. „Dabartinių maldos namų branduolį sudaro gotikinė XVII amžiaus pradžios vienanavė bažnyčia, kurios pirminę išvaizdą smarkiai pakeitė vėliau įrengtos šoninės navos, pristatytas tranceptas, Kankinių koplyčia, pagrindiniame fasade išmūrytas ir kelis sykius savo išvaizdą keitęs varpinės bokštas. Bažnyčia garsėja unikaliais medžio plastikos kūriniais: raižiniais, fundatorių herbais ir portretiniais horeljefais puoštomis pagrindinėmis ir šoninėmis durimis, sakykla su Kristaus ir apaštalų skulptūromis, septyniais altoriais su šventųjų skulptūromis ir paveikslais“, – aiškina istorikas.

Be to, Kankinių bažnyčioje stovi seniausios Lietuvoje vienuolių choro stalės su pranciškonų kankinių portretais. Pasak J. Kanarsko, ypatingą vertę turi ir restauruotas centrinis bažnyčios altorius. „Tai aukščiausias medinis altorius Lietuvoje, kurio aukštis 16 m, o plotis – 8,2 m. Jis trijų tarpsnių, su 22 šventųjų medinėmis skulptūromis, iš kurių penkiolika išliko nuo bažnyčios pastatymo laikų. Altorių dekoruoja marmurą imituojančios rusvos, žydros ir rudos aliejinių dažų gyslelės, o kolonų bazės ir kapiteliai puošti auksu ir sidabru. Tokiu savitu būdu dekoruotų altorių Lietuvoje daugiau nėra“, – aiškina Julius Kanarskas.

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios centrinis altorius. Kretingos muziejaus nuotrauka

Kulminaciniam koncertui susikūrė unikalus Gyvasis orkestras ir jungtinis choras

Specialiai Kretingos parapijos jubiliejui jau susibūrė iš vietos bendruomenės narių sudarytas Gyvasis orkestras ir jungtinis jaunimo choras, kurie birželio 18 d. vasaros estradoje pasirodys kartu su scenos grandais, muzikinių teatrų solistais Liudu Mikalausku ir Egidijumi Bavikinu bei neeilinio balso savininku, „Marijos radijo“ direktoriumi kunigu Povilu Narijausku.

Pagrindinė koncerto organizatorė Audronė Juozauskaitė teigia, kad idėja surengti „šlovinimo ciongą“ kilo praėjusiais metais šv. Antano atlaiduose su solistu Liudu Mikalausku atliekant koncertinę programą. „Tąsyk pagalvojau, kad neeilinio jubiliejaus proga reikėtų surengti ką nors neįprasto ir reikšmingo. Juk Katalikų Bažnyčia visais amžiais buvo ne tik dvasinio gyvenimo centras, bet ir kultūros židinys, o broliai pranciškonai vieni pirmųjų Lietuvoje skatino bendruomeninių giesmių kūrimą ir giedojimą gimtąja kalba“, – aiškina šlovinimo koncerto prodiuserė.

Liudas Mikalauskas ir Audronė Juozauskaitė

Pasak A. Juozauskaitės, projekto unikalumas yra tas, jog koncertinę programą atliks patys vietos bendruomenės nariai: „Žinoma, visuomet galima pasikviesti profesionalų orkestrą ir mėgautis jo atliekama muzika. Tačiau šįkart norėjosi daugiau bendruomeniškumo ir šilumos. Tad kodėl gi nepadarius to, kas atrodo sunku ir beveik neįmanoma – kodėl nesurinkus orkestro iš pačių vietinių muzikuojančių žmonių? Taip atėjo mintis suburti Gyvąjį orkestrą, kur prie vieno pulto susės mokinys ir mokytojas, o Kretingos ir Palangos muzikos mokyklos auklėtiniai akomponuos tokiems žinomiems solistams kaip Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas.“

Šventiniame koncerte susivienys šiuolaikinis ir klasikinis muzikos stiliai. Koncertinei programai kuriamos specialios žinomų giesmių aranžuotės, kad naujai suskambėtų elektrinių gitarų, perkusijos ir styginių orkestro derinys. Vakaro solistams pritars jungtinis Klaipėdos Atsinaujinimo dienų choristų ir Kretingos parapijos jaunimo choras.

Atlaidai – tai ne religinis sportas, o dovana

Kretingos parapijos klebonas pranciškonas br. kun. Antanas Blužas sako, jog kartais atlaidai paverčiami vos ne religiniu sportu, tačiau tai nėra nuopelnų rinkimas. Atlaidai – tai ne buhalterija, bet žmogaus pasiryžimas keisti gyvenimą. „Remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu, atlaidai yra dovana iš šventųjų lobyno. Kitaip tariant, atėjęs į šv. Antano atlaidus aš gaunu malones iš Dievo todėl, kad šis šventasis gyvendamas žemėje buvo atviras Dievo valiai ir veikimui, ir jo užtarimas yra malonus Dievui.“ Pasak kunigo, remiantis Bažnyčios mokymu, atlaidai naikina bausmes už nuodėmes. „Atlikdami išpažintį ir priimdami šv. Komuniją, mes susivienijame su Jėzumi, kurį Dievas mums davė kaip didžiausią ir brangiausią dovaną. Apie kokias bausmes tada begalime kalbėti.“

Antanas Blužas. Nuotraukos autorė Jolanta Klietkutė

Brolis pranciškonas įsitikinęs, kad prieš 800 metų gyvenęs šventasis Antanas Paduvietis nėra praradęs aktualumo ir šiandien: „Ar šventasis gyveno prieš 800 metų, ar visai neseniai, svarbiausia yra tai, jog jis buvo tikras žmogus, gyvenęs tokį patį išbandymų kupiną gyvenimą kaip ir mes. Antanas Paduvietis mums yra aktualus dar ir todėl, kad tai buvo jaunas žmogus, pasiekęs šventumą.“

Paprašytas įvardinti šv. Antano savybes, į kurias galėtų lygiuotis jauni žmonės, A. Blužas atsakė, kad Antanas buvo tas, kuris ilgai ieškojo savo pašaukimo. „Kartais mes galvojame, kad šventieji yra tartum „gatavi“, jau gimę šventaisiais. Tačiau Antanas ilgai ieškojo savo pašaukimo. Pradžioje jis įstojo į Augustinijonų vienuolyną, kur įgijo išsilavinimą, tada susipažino su pranciškonais ir užsidegė kankinystės troškimu. Tačiau likimas jį nubloškė į Italiją, kur pranciškonų vienuolyne jis trejus metus kukliai plovė indus, neišsiduodamas apie aukštą išsilavinimą ir pamokslininko talentą. Tad iš jo galime pasimokyti nuolankumo ir aistros Dievo Žodžiui. Dabar, kai taip populiaru užsižaisti su saldžiomis citatomis socialiniuose tinkluose, šv. Antano pavyzdys yra paskatinimas grįžti prie Dievo Žodžio ir Eucharistijos. Tokiu būdu Antanas gali padėti žmonėms atrasti ne vien prarastus daiktus, bet ir savo pačių gyvenimo kelią“, – įsitikinęs brolis pranciškonas.

Kalbėdamas apie jubiliejaus programą, br. Antanas Blužas akcentavo maldą: „Nuo birželio 11 d. visą savaitę vyks nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Būtent malda yra didžiausias turtas, svarbesnė už visus renginius, kurie taip pat yra reikalingi. Šventinė savaitė prasidės birželio 11 d. 18 val. šv. Mišiomis, kurias aukos Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas. Susirinkusiems jis ves katechezę apie Bažnyčią, kaip Šventosios Dvasios vadovaujamą bendruomenę. Balandžio 13 d. bus tikroji šv. Antano Paduviečio atlaidų diena, o jubiliejaus kulminacija įvyks birželio 18 dieną, per Devintines. 12.30 val. vasaros estradoje vyks šv. Mišios, po kurių per visą miestą nusidrieks procesija bažnyčios link. Vakare, 19.30 val. vasaros estradoje vyks unikalus šlovinimas, kokio Lietuvoje dar nėra buvę“, – džiaugiasi Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. Antanas Blužas, kalbėdamas apie būsimą Gyvojo orkestro pasirodymą.

Parengė Monika Midverytė OFS