Šiomis dienomis visoje Lietuvoje švenčiamos paskutinio skambučio šventės. Gegužės 25 dieną paskutinį simbolinį skambutį išgirdo ir Kretingos Pranciškonų gimnazijos abiturientai.

Ta proga abiturientai anksti ryte tradiciškai paėmė klasės auklėtojus iš namų ir įvairiausiais būdais su jais vyko į mokyklą: pėsčiomis su balionais rankose, dviračiais, motoroleriais, limuzunu ar automobilais.

Pirmąją pamoką vedė broliai pranciškonai, kurie abiturientams priminė krikščioniškąsias vertybes ir patarė, kaip nepaklysti išėjus į suaugusiųjų pasaulį. Antrąją pamoką mokiniai praleido su klasės auklėtojais, prisimindami visus mokykloje praleistus metus, nuotykius, džiaugsmus ir iššūkius. Trečiąją pamoką dvyliktokams vedė trečiokai gimnazistai.

Tuomet visi susirinko į šv. Mišias, o po jų prie Lurdo grotos surengtoje šventėje dėkojo juos užauginusiems įvairių klasių mokytojams.

Paskutinio skambučio šventėje gausiai dalyvavo ir broliai pranciškonai. Abiturientus sveikino ir su jais meldėsi ne tik gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis ir jo pavaduotojas neformaliam ugdymui br. Tomas Žymantas, bet ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis bei iš Klaipėdos atvykęs buvęs gimnazijos kapelionas br. Paulius Vaineikis. Šventėje taip pat dalyvavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. Antanas Blužas.