Mažesnieji broliai reiškia nuoširdžią užuojautą dėl pirmadienį vakare Mančesteryje per sprogdintojų ataką žuvusių ir sužeistų žmonių. „Liūdėdami dėl beprasmių žūčių, meldžiamės už žuvusiųjų artimuosius ir sužeistuosius, – sako Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis. – Tebegyvendami Velykų laikotarpyje guodžiamės viltimi, kad mirtis ir blogis neturi paskutinio žodžio. Tikime, kad iš numirusių prisikėlęs Kristus ir mus prikels amžinajam gyvenimui, kur nušluostys kiekvieną ašarą nuo mūsų akių.“

Broliai pranciškonai kviečia visus geros valios žmones nepasiduoti kurstomai neapykantai, bet melstis už smurto aukas ir taiką pasaulyje.