Nuotraukos autorė: Jolanta Klietkutė

Birželio 11-18 dienomis Kretingos miestas savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Vakarų Lietuvos centru. Šiemet per miesto šventę bus švenčiami ne tik tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai, bet ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos 400 metų jubiliejus. Savaitės renginius vainikuos unikalus šlovinimo vakaras Kretingos vasaros estradoje, kuriam specialiai susibūrė Gyvasis orkestras, jungtinis jaunimo choras ir gerai visiems pažįstami solistai Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas bei kun. Povilas Narijauskas.

Pateikiame detalią atlaidų ir parapijos jubiliejaus programą.

 

Šv. Antano atlaidų Kretingos miesto šventės programa 2017 m.

Kretingos pranciškonų bažnyčiai – 400 metų

Birželio 7 d. (trečiadienis)

16.00 val. Brolio Bernardo Belicko OFM kūrybos vakaras M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje (Vilniaus g. 8)

Birželio 8 d. (ketvirtadienis)

15.00 val. Parodos, skirtos Lietuvos valstybės kūrėjams ir puoselėtojams Aleksandrui Stulginskiui, Vladui Nagevičiui, Edvardui Empacheriui, Feliksui Janušiui, Vladui Jonui Mongirdui, Vladui Grudzinskui, atidarymas Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20)

16.00 val. Vakaras, skirtas Viliui Orvidui atminti, prie Kretingos dvaro malūno (Vilniaus g. 41)

Birželio 9 d. (penktadienis)

16.30 val. Edmundo Giedrimo, Kurto Skroblio, Edvardo Tedevušo Stalmoko tapybos darbų parodos LEGENDOMIS APIPINTI ŽEMAITIJOS KRAŠTO PILIAKALNIAI atidarymas Kretingos rajono kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1)

17.00 val. Bardų muzikos vakaras BALTAS PAUKŠTIS prie Kretingos rajono kultūros centro, VAIDILOS skulptūros (J. Pabrėžos g. 1)

Birželio 10 d. (šeštadienis)

22.00 val. Jaunimo muzikos vakaras prie Kretingos rajono kultūros centro, VAIDILOS skulptūros (J. Pabrėžos g. 1)

Birželio 11 d. (sekmadienis)

12.30 val. Šv. Mišios (gieda Lietuvos mokslų akademijos choras) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos mišraus choro RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS (meno vadovė Judita Taučaitė) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. vyskupas Kęstutis Kėvalas, gieda parapijos šeimų choras, vadovė Aušra Girdenienė) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

Po šv. Mišių – J. E. vyskupo Kęstučio Kėvalo mokymas BAŽNYČIA – ŠVENTOSIOS DVASIOS VEDAMA BENDRUOMENĖ bažnyčioje (Vilniaus g. 2) ir Maldos už Kretingos miestą savaitės pradžia koplyčioje bažnyčios šventoriuje

Birželio 12 d. (pirmadienis)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Antano atlaidų Mišios ir šv. Antano litanija (gieda Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studija SHOLA CANTORUM DE REGINA PACIS) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

Birželio 13 d. (antradienis) – Šv. Antano atlaidų diena

07.00 val.  Šv. Mišios ir šv. Antano litanija Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Antano atlaidų Mišios ir lelijų šventinimas (gieda jungtinis Kretingos parapijos choras, vadovė Lina Pudžiuvelytė) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje

20.00 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijos folkloro ansamblio (vadovė Irena Strazdienė), Vilniaus „Minties“ gimnazijos folkloro ansamblio DAGAJA (vadovė Jovita Štikelienė), Vilniaus Mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis REKETUKAS (vadovė Irena Strazdienė), VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro grupės LYGAUDĖ (vadovai Vita Braziulienė ir Jonas Misevičius) ir Kretingos kultūros centro jaunimo folkloro ansamblio KITEP (vadovė Vitalija Valeikienė) programa bažnyčios šventoriuje

Birželio 14 d. (trečiadienis) – Gedulo ir vilties diena

12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

14.00 val. Muzikinė-literatūrinė kompozicija ŠIRDIS LYG SKAUSMO VARPAS GAUDŽIA.., skirta Gedulo ir vilties dienai, Kretingos miesto senosiose kapinėse, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti

17.00 val. Malda už Kretingos miesto mokyklų bendruomenes, švietimo ir mokslo darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje

Birželio 15 d. (ketvirtadienis)

15.00 val. Kretingos rajono gabių ir talentingų vaikų šventė Kretingos rajono kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1)

17.00 val. Malda už Kretingos jaunimą koplyčioje bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios už jaunimą Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

Birželio 16 d. (penktadienis)

12.45 val. parodos BIJŪNŲ ŽIEDAIS VASARA PRAŽYDO atidarymas Kretingos dvaro parteryje (Vilniaus g. 20)

13.00 val. Mokslinė konferencija KRETINGOS PRANCIŠKONŲ BAŽNYČIAI – 400 Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20)

15.00 val. parodos KRETINGOS PRANCIŠKONŲ BAŽNYČIAI – 400 atidarymas Kretingos dvaro parteryje (Vilniaus g. 20)

17.00 val. Malda už Kretingos miesto kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje

17.00 val. Valstybinio choro VILNIUS, solisto Liudo Mikalausko koncertas Kretingos evangelikų-liuteronų bažnyčioje (Kęstučio g. 3)

17.30 val. Galiūnų varžybos Kretingos miesto estradoje

18.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

22.00 val. Teatralizuota menų šventė NAKTIES SPINDULIAI prie Kretingos rajono kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1)

Birželio 17 d. (šeštadienis)

08.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

08.00 – 17.00 val. Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI – NESTOKOSI Rotušės aikštėje

10.00 val. Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbimo ceremonija Rotušės aikštėje, prie J. K. Chodkevičiaus paminklo

10.30 val. Tarptautinis folkloro festivalis PASTAUNINKO PINTINIS Rotušės aikštėje

13.00 val. Garsinių trumposios prozos skaitymų su muzikiniais intarpais, meno improvizacijomis programa Rotušės aikštėje

14.00 val. Informacinė parapijos mugė KRAUKITE LOBĮ DANGUJE Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios (Vilniaus g. 2) šventoriuje

16.30 val. Kretingos rajono vaikų ir mokinių meno kolektyvų šventė PASKUI VAIKYSTĖS AITVARĄ… Kretingos Lurdo slėnyje

17.00 val. Malda už Kretingos rajono savivaldybės politikus ir darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios ir šv. Antano litanija (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lenkijos Šv. Jadvygos provincijos ministras kun. Alan Tomasz Brzyski OFM, gieda pasauliečių pranciškonų grupė, vadovauja Rasa Lapienė OFS) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

KRETINGOS MIESTO ESTRADOJE:

19.00 val. KAUNO BIGBENDO ir solistų VILIJOS MATAČIŪNAITĖS, MARTYNO KAVALIAUSKO koncertas

20.30 val. Iškilminga Kretingos miesto šventės ceremonija

21.00 val. SAMANTOS TINOS ir grupės koncertas

22.30 val. DONATO MONTVYDO ir grupės koncertas

24.00 val. Šventinis fejerverkas

Birželio 18 d. (sekmadienis) Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės

08.00 val. Šv. Mišios ir šv. Antano litanija Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

10.30 val. Šv. Mišios (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

12.30 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. vyskupas Jonas Boruta SJ, gieda Kretingos bažnyčios Sumos choras, vadovė Lina Pudžiuvelytė, vargonuoja Alvidas Remesa) vasaros estradoje

Po šv. Mišių – Devintinių procesija miesto gatvėmis iš vasaros estrados į bažnyčią

17.00 val. Malda už Kretingos šeimas ir Maldos už Kretingos miestą savaitės pabaiga koplyčioje bažnyčios šventoriuje

18.00 val. Šv. Mišios (šlovinimo vadovė Angelė Joknytė) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)

19.30 val. Jubliejinis šlovinimo vakaras PAKILK IR ŠVIESK! (dalyvauja kun. Povilas Narijauskas, Egidijus Bavikinas (tenoras), Liudas Mikalauskas (bosas), solistė Agnė Bubilaitė, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos jaunimo choras ir Gyvasis orkestras, muzikos vadovė ir dirigentė Lina Pudžiuvelytė) ir Šv. Antano atlaidų Kretingos miesto šventės uždarymas vasaros estradoje.