Pranciškonų misijų (Franciscan Missions) komanda Viskonsino valstijoje (JAV) praneša apie atnaujintą interneto puslapį www.franciscanmissions.org. Atsidarę puslapį lankytojai gali daugiau sužinoti apie Mažesniųjų brolių ordino misijas visame pasaulyje.

Įtikinančiose istorijose, įskaitant savaitinį tinklaraštį, aprašomos pranciškonų misionierių ir žmonių, kuriems šie tarnauja, gyvenimo realijos. Fotografijos ir vaizdo įrašai iš misijų vietų padeda perduoti poreikius tų žmonių, kurie gyvena atokiose ir dažnai pavojingose pasaulio dalyse. Lankytojai gali tapti misijų partneriais įsipareigodami maldai, įsigydami ekologišką medų, užsisakydami šv. Mišių auką už gyvuosius ir mirusius arba tiesiogiai remdami brolių pranciškonų pastangas išpildyti vargšų ir atstumtų žmonių pagrindines reikmes.

Pranciškonių misijos taip pat yra socialiniuose tinkluose – Facebook, Twitter, Instagram ir YouTube.