Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos mažesnieji broliai sveikina br. Aurelijų Gricių, vasario 21 dieną švenčiantį 50 metų jubiliejų. Brolis Aurelijus davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine 1996 m. ir tais pačiais metais buvo įšventintas į kunigus. Jis jau ilgus metus tarnauja tikintiesiems Šv. Antano vienuolyne Kenebunke, JAV. Broliai linki jam ištvermės tarnystėse, sveikatos ir visų reikiamų Dievo malonių. Šv. Pranciškau, melski už br. Aurelijų!