Informuojame, kad ofm.lt puslapyje galima užsiprenumeruoti mėnesinį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos naujienlaiškį. Jame kas mėnesį sužinosite apie artėjančius provincijos įvykius, brolių sukaktis, visuomenei atvirus renginius, svarbiausias pranciškoniškų parapijų ir bendruomenių veiklas.

Naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti čia: