Sausio 8 dieną baigėsi solidarumo akcija „Vanduo Betliejui“, kurią paskelbė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kartu su Šventosios Žemės komisariatu.

Organizatoriai dėkoja visiems atsiliepusiems žmonėms už jų dosnumą ir džiaugiasi, kad akcijos metu buvo surinkti 2745 Eur, kurie artimiausiu metu bus perduoti Šventosios Žemės kustodijai. Ši auka padės Betliejuje gyvenančioms šeimoms įsigyti gėlo vandens talpyklas.

Šventosios Žemės komisariatas Lietuvoje primena, jog nuolatos renkamos aukos Sirijoje tarnaujantiems mažesniesiems broliams. Jas galima pervesti į Kretingos Apreiškimo vienuolyno sąskaitą (Kretingos Apreiškimo vienuolynas, į. k.  191153971 sąsk. nr. LT044010041800032317, AB DnB bankas, banko kodas 40100), nurodant aukos paskirtį: „Pranciškonams Sirijoje“. Surinktos aukos bus tiesiogiai perduotos Šventosios Žemės kustodijai.