2017 m. sausio 16 d. St. Pete Beach, Floridoje (JAV) mirė tėvas Gabrielius Baltrušaitis OFM.

Tėvas Gabrielius gimė 1924 m. rugsėjo 10 d. JAV, Pensilvanijos valstijoje, Skrantono mieste, Šv. Juozapo parapijoje, lietuvių emigrantų šeimoje. Metus mokėsi Skrantono universitete (1946–1947). Naujokyną Mažesniųjų brolių ordine atliko Švenčiausiojo Vardo („Holy Name“) provincijoje, Petersono vietovėje, Naujajame Džersyje (1947– 1948). 1948–1951 m. mokėsi Dunso Škoto kolegijoje Detroite, Mičigane, Šv. Jono Krikštytojo („St. John the Baptist”) pranciškonų provincijoje. 1951–1954 metais studijavo teologiją Alvernos kalno seminarijoje, Nekaltojo Prasidėjimo („Immaculate conception”) provincijoje, Niujorke.

1951 m. rugsėjo 1 d. davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine, o 1954 m. birželio 20 d. gavo kunigystės šventimus. Vėliau, 1954–1955 m., jis užbaigė teologijos studijas Švenčiausiojo Vardo kolegijoje Vašingtone.

1956–1969 m. dirbo Kenebunke, Meino valstijoje, lietuvių pranciškonų įsteigtoje Šv. Antano berniukų gimnazijoje. Jis buvo gimnazijos direktoriumi, anglų kalbos ir tikybos mokytoju, prefektu. 1973–1979 m. dirbo parapijos vikaru Šv. Jurgio parapijoje Ročesteryje, Niujorko valstijoje. 1985–2000 m. administravo Kenebunke esančius pranciškonų svečių namus („Franciscan Guest House“).

Paskutiniuosius savo gyvenimo metus t. Gabrielius praleido Šv. Antano brolijoje Kenebunke, Meino valstijoje. Visiems jį pažinojusiems paliko darbštumo ir maldingumo pavyzdį. T. Gabrieliaus Baltrušaičio OFM palaikai bus kremuoti ir 2017 m. vasario pradžioje palaidoti Niujorke, Bruklino kapinėse.