Kauno brolija2022-03-01T17:34:58+02:00

LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KAUNO ŠV. JURGIO KONVENTAS

Viena seniausių Kauno bažnyčių ir vienuolynas Kaune pradėti statyti apie 1492-uosius, o užbaigti apie 1502 m. Manoma, jog bažnyčios architektas buvo Mykolas Enkingeris (Dancingas), tas pats, kuris kūrė Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias Vilniuje. Tai buvo vienas didžiausių (be pilies) mūro pastatų kompleksas Kaune.

Šv. Jurgio konventas buvo Kauno senamiesčio gyventojų ugdymo, tikybos, religijos sklaidos vieta. Anuo metu Lietuva buvo dar gana pagoniškas kraštas. Nors jau prieš šimtą metų buvo priėmusi krikštą, tačiau kur ne kur vis dar kūrenosi aukurai, kuriuos prižiūrėjo vaidilutės.

Prie brolių glaudėsi ir siuvėjai, ir kirpėjai, ir bačkoriai, ir parako bei patrankų gamintojai. Visos tuo metu Lietuvoje buvusios gildijos veikė ir prie mūsų bažnyčios. Jie ne tik turėjo savo altorius, prie kurių dalyvaudavo šv. Mišiose, tačiau ir rinkdavosi konvento patalpose. Bernardinai tuo metu buvo visapusiškai išsilavinę, išmanė filosofiją, teologiją, meną. Miestiečiams buvo labai įdomu ateiti pabendrauti su jais. Broliai beveik visą nuo maldos liekantį laiką skirdavo bendrystei ir pokalbiams su žmonėmis, rekolekcijoms, susikaupimo valandoms.

1842 m. caro valdžia vienuolyną panaikino. 1864-1865 m. čia buvo perkelta Žemaičių vyskupijos dvasinė seminarija. 1950 m. sovietų valdžia bažnyčią uždarė ir pavertė ją vaistų sandėliu.

Atgavus nepriklausomybę, 1992 m. bažnyčią perėmė Kauno miesto savivaldybė, o vienuolynas 1993 m. pradėtas perduoti atsinaujinantiems po sovietmečio mažesniesiems broliams, kurie jame apsigyveno 1995 m. Bažnyčią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija perėmė 2005 m., o 2008-aisiais, švenčiant Šv. Jurgio šventę, pašventintas laikinas altorius. Nuo tada sekmadienių šventimą broliai perkėlė į bažnyčią. Nuo 2009 m. bažnyčioje ir vienuolyne pradėti restauracijos ir rekonstrukcijos darbai. Šalia bažnyčios 2011 m. įsteigti piligrimų namai „Domus Pacis“.

Tomas Žymantas OFM

Brolis kunigas Tomas Žymantas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o kunigu įšventintas 2007 metais. Brolis Tomas yra žemaitis, kilęs iš Telšių.

Brolis Tomas jau daug metų aktyviai dirba su jaunimu (ilgą laiką buvo Kretingos pranciškonų gimnazijos kapelionu), o šiuo metu yra Kauno Jaupros brolijos dvasinis asistentas. Broliui Tomui taip pat artimas darbas su nuteistaisiais, todėl gyvendamas Kaune ir Vilniuje jis reguliariai lankydavo nuteistuosius Pravieniškių pataisos namuose.  Broliui Tomui labai patinka keliauti ir fotografuoti, todėl dažnai jį galima sutikti su fotoaparatu rankose.

Šiuo metu brolis Tomas yra Kauno Šv. Jurgio konvento vyresnysis, Kauno Jaupros brolijos dvasinis asistentas, Šv. Klaros globos namų kapelionas, Všį „Domus Pacis“ direktorius, MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos definitorius.

Antanas Grabnickas OFM

Brolis kunigas Antanas Grabnickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1987 metais, o kunigu įšventintas 1985 metais. Jis yra kilęs iš Kauno.

Brolis Antanas Grabnickas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie mažesniesiems broliams grįžus į Kretingą prisijungė prie brolijos. Brolis Antanas yra pasauliečių pranciškonų ordino nacionalis dvasinis asistentas, Kauno Šv. Jurgio ir Kauno Arkikatedros pasauliečių pranciškonų brolijų dvasinis asistentas, Šventosios žemės komisaras, šiuo metu tarnauja Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Brolis Antanas domisi šventųjų gyvenimais, jam patinka dalyvauti piligriminiuose žygiuose ir kelionėse. Brolis Antanas labai gerai žaidžia šachmatais, tad drąsieji gali mesti jam iššūkį.

Linas Voročinskis OFM

linas-vorocinskis

Brolis diakonas Linas Voročinskis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2006 metais ir tais pačiais metais buvo įšventintas į diakonus. Jis yra žemaitis, kilęs iš Ventos.

Brolis Linas yra labai ūkiškas ir kruopštus žmogus, todėl broliai jam paveda administruoti šalia vienuolynų veikiančias institucijas. Šiuo metu jis yra „Šv. Klaros globos namų“ direktoriaus pavaduotojas, Pašerinės religinės bendruomenės vyresnysis, Kauno Šv. Jurgio vienuolijos ekonomas .

Laisvalaikiu brolis Linas domisi automobiliais ir automobilių sportu.

Bernardas Belickas OFM 

Brolis diakonas Bernardas Belickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o diakonu įšventintas 2001 metais. Brolis Bernardas yra kilęs iš Birštono, jo brolis Aušvydas Belickas pasuko kunigystės keliu.

Brolis Bernardas daugelį metų gyveno Kretingoje, buvo visų kretingiškių mylimas brolis, atsakingas už piligrimų sielovadą, žinomas už savo atsidavimą ir jautrumą laidojant mirusiuosius. Brolis Bernardas domisi menu, literatūra, pats rašo eiles ir yra išleidęs poezijos knygelę „Taip priėjo gyvenimas“. Jį dažnai galima sutikti įvairiuose kultūros renginiuose.

Šiuo metu brolis Bernardas tarnauja Kauno Šv. Jurgio vienuolyne.

Matas Jurevičius OFM

Brolis kunigas Matas Jurevičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1988 metais, o metais anksčiau buvo įšventintas į kunigus. Jis yra kilęs iš Kauno.

Šiuo metu jis gyvena atsidėjęs maldai ir nuodėmklausio tarnystei.

Šv. Mišios:

Darbo dienomis: 18 val.

Šeštadieniais: 10 val.

Sekmadieniais: 10.30 val. ir 17 val.

Šv. Mišios aukojamos pagrindinėje bažnyčios erdvėje.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios tinklalapis: www.jurgine.eu

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas

Registracijos adresas: Papilio g. 9, LT- 44275 Kaunas
Įmonės kodas: 192077010
Sąskaitos numeris: LT777044060002920158, AB SEB bankas
Vadovas Tomas Žymantas OFM, gvardijonas

Telefonai: +370 682 60227 (bendras), +370 687 33647 (gvardijonas)
El. paštas: tomasbosas@gmail.com