Knygos „Brolio Jordano kronika“ sutiktuvės Vilniaus knygų mugėje2019-02-04T09:59:37+02:00

Vasario 23 d. 18 val. 3.2 salėje Vilniaus knygų mugėje vyks pranciškoniškųjų šaltinių serijos antrosios knygos „Brolio Jordano kronika“ sutiktuvės. Renginį moderuos vertėjų grupės vadovė dr. Ona Daukšienė, kalbės br. Andrius Nenėnas OFM ir br. Julius Sasnauskas OFM.

Kronika apima laiką nuo šv. Pranciškaus Asyžiečio atsivertimo (apie 1207 m.) iki Bonaventūros išrinkimo generaliniu ministru (1262 m.) ir pateikia daug istorinių faktų, brolių gyvenimo bei apaštalavimo detalių. Nepaisant tam tikrų netikslumų, Brolio Jordano kronika vis dėlto laikoma vienu iš patikimesnių šaltinių, nestokoja šiuolaikinių tyrėjų dėmesio, ja remiasi chronologijų rengėjai.

Verta pastebėti, kad misijų į Vokietiją kronika iš dalies eina lygiagrečiai su pasauline ordino istorija: užsimenama apie šv. Pranciškaus mirtį ir jo kanonizaciją; pasakojama apie rūpesčius dėl jo įpėdinio brolio Elijo; paminima ir klarisė šv. Agnietė, fundavusi Neturtėlių seserų vienuolyną Prahoje, kuri kreipėsi į popiežių Grigalių IX dėl broliams kilusių rūpesčių. Kronikoje esama paralelių su daugeliu kitų pranciškoniškųjų šaltinių, o kaip atsiminimų knyga ji koreliuoja su šv. Pranciškaus amžininkų atsiminimais, perteiktais Trijų draugų legendoje. Svarbi ir numanoma paralelė su pirmąja pranciškonų misija mūsų krašte: broliui Jordanui 1262 m. pasakojant kronikos įvykius, pranciškonai misionieriai jau buvo pasiekę ir Lietuvą iš Rygos, kurioje įsikūrė 1238 m.

  Daugiau renginių galite rasti mūsų kalendoriuje.