Popiežius Pranciškus ir Michael A. Perry OFM. EPA nuotrauka

Balandžio 10 dieną, pirmadienį, popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė visų pranciškonų ordinų vadovus – Mažesniųjų brolių ordino generalinį ministrą t. Michaelą Anthony Perry OFM, kapucinų generolą t. Mauro Johri OFM Cap, pranciškonų konventualų generalinį ministrą t. Marco Tasca OFM Conv ir Trečiojo reguliarojo šv. Pranciškaus ordino vadovą t. Nicholasą Edwardą Polichnowskį TOR.

„Popiežius yra gerai informuotas ir nesvyruodamas patvirtino, jog neatšaukia savo kelionės į Egiptą, kuri suplanuota balandžio 28-29 dienomis. Popiežius neatšauks savo planų, bet vyks į Egiptą, kad sutvirtintų ir paskatintų krikščionių dialogą,“ – po susitikimo teigė M. Tasca OFM Conv. Tuo tarpu Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Michael A. Perry, neseniai grįžęs iš Sirijos, komentavo, kad susitikimas su popiežiumi truko apie 35 minutes. „Kalbėjomės apie jo kelionę į Egiptą ir prisiminėme, kad kaip tik švenčiame 800 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus atvykimo į Damietą, Egiptą, kur jis susitiko su sultonu Maliku al-Kamilu.“

Jie taip pat aptarė situaciją Sirijoje ir M. Perry padėkojo Šventajam Tėvui už neseniai pervestą dosnią auką ten gyvenančiai krikščionių bendruomenei. Generolas taip pat padėkojo už nuolatinius popiežiaus raginimus melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose.

Savo ruožtu Mažesniųjų brolių kapucinų ordino generalinis ministras Mauro Johri akcentavo didelį popiežiaus Pranciškaus jautrumą tarptautinei krizei. „Kai mūsų brolis Michael A. Perry parodė popiežiui keletą nuotraukų ir trumpą vaizdo įrašą iš Alepo, mačiau didelį skausmą jo veide, artumą tų žmonių kančioms ir džiaugsmą, jog Sirijos žmonės prisimena ir dėkoja už popiežiaus paramą“, – sakė M. Johri.

Popiežius Pranciškus labai domėjosi visų pranciškonų šakų glaudesnės vienybės klausimu. Michael Perry patvirtino, kad dedami konkretūs žingsniai vienybės link. Vieni iš jų – bendro Pranciškonų universiteto Romoje steigimas ir bendri projektai Šventojoje Žemėje.

Taip pat visi keturi generolai pasirašė kreipimąsi į popiežių dėl stipresnio brolių dalyvavimo Ordino gyvenime. Pasak M. Perry, šis popiežiui adresuotas projektas leistų, kad pasauliečiai broliai (ne diakonai ir kunigai), galėtų būti vietinių brolijų gvardijonais, provincijolais ir net generaliniais ministrais, kitaip tariant, užimti visas tarnysčių Ordine pozicijas.

Keturi pranciškonų generolai pakvietė popiežių Pranciškų į rengiamą susitikimą lapkričio 29 dieną, kada minima jų Regulos patvirtinimo data. „Nors šiemet sukanka 5­­00 metų, kai popiežius išleido bulę „Ite vos“, po kurios įvyko pranciškonų ordino skilimas, norime prisiminti šį įvykį žengdami priešingu – vienybės keliu“, – pabrėžė kapucinų generolas.

Parengta pagal portalo pazybien.es informaciją