Pradinis 2017-01-16T09:08:17+00:00

Naujienos

Kenebunko Šv. Antano vienuolyno jubiliejus – VIDEO reportažas

Spalio 1 d. Kenebunke, Meino valstijoje, (JAV) vyko Šv. Antano vienuolyno 70 metų jubiliejaus šventė. 1940 m. užėjus sovietų okupacijai, Katalikų Bažnyčiai, o kartu ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai, prasidėjo persekiojimų [...]

Sveikiname su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Mielieji mūsų bičiuliai ir bendražygiai, Nuoširdžiai sveikiname su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente! Mūsų Serafiškasis tėvas dažnai kartodavo: „Mano Dievas ir mano viskas“. Atsisakęs visko dėl neturtingojo Viešpaties ir Jo Švenčiausios Motinos, jis gavo [...]

Renginių kalendorius

Pranciškoniškas prakartėlių konkursas

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos naujienlaiškio prenumerata