Paremk brolių misijas2019-03-08T12:18:41+02:00

Nuo pat brolių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1458 m. iki dabar pranciškonus rėmė iškilūs žmonės, kurių atminimas gyvas pranciškonų bažnyčiose ir vienuolynuose iki šių dienų. Jie visi kūrė šimtametę mecenatystės tradiciją ir tapo istorijos dalimi. Geradarių dėka pranciškoniškojo dvasingumo žymių galima aptikti kiekviename Lietuvos kampelyje, o šv. Antano ir šv. Pranciškaus altorius matome beveik kiekvienoje bažnyčioje.

Tikintieji nuo seno stengėsi neimti Dievo malonės veltui, bet padėkoti už patirtus išgydymus, išklausytas maldas. Tai liudija bažnyčių altorius puošiantys auksiniai ir sidabriniai votai. Labdara ir auka bažnyčioms buvo ir tebėra padėkos už Dievo meilę ženklas ir konkreti galimybė prisidėti prie bažnyčios vykdomų misijų, kai dėl darbo ir pareigų šeimoje nėra galimybių dalyvauti kitu būdu.

Mažesniųjų brolių misijų tęstinumą palaikė ir daugybė paprastų tikinčiųjų, kurių auka Dievo akyse yra ne mažiau brangi, o jų vardai įrašyti Gyvenimo knygoje. Jaučiame gilų dėkingumą visiems, kurie per tiek amžių aukojo ir tebeaukoja brolių pranciškonų reikmėms, nesvarbu, ar tai būtų stambios mecenatų lėšos, ar nuoširdus paprasto darbininko ir Evangelijoje minimos našlės skatikas. Maloniai kviečiame ir Jus pagal galimybes tapti šios gražios tradicijos tęsėjais. Tik Jūsų padedami galime nuveikti reikšmingus darbus ir kartu skleisti pranciškoniškąjį dvasingumą Lietuvoje.

     Kuo galite prisidėti šiandien:

  • Padėkite išsaugoti ir žmonėms pritaikyti kultūros paveldo paminklus. Restauruojant istorinius ansamblius ES fondų lėšomis, provincija kas kartą turi įnešti 15–20 proc. bendros sumos siekiantį savo indėlį.
  • Padėkite sustiprinti katalikišką švietimą Lietuvoje. Šiuo metu Pranciškonų gimnazijoje reikia įrengti naujas patalpas pradinėms klasėms.
  • Užauginkite Lietuvai naują brolį pranciškoną. Vieno brolio studento išlaikymas užsienio universitete kas mėnesį kainuoja apie 1000 Eur. Išlaikymas metams – 12 000 Eur.
  • Skirkite bendrą paramą Lietuvos šv. Kazimiero provincijai, kurią broliai galėtų skirti būtiniausioms reikmėms.

     Atsidėkodami už jūsų gerumą mes pažadame:

  •  Mažesnieji broliai visuose provincijos vienuolynuose kiekvieną savaitę aukoja šv. Mišias už geradarius ir jų rūpesčius.
  •  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos didžiųjų mecenatų vardai įrašomi į specialią geradarių knygą.

Aukojimo būdai:

  • Pervesti į Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos banko sąskaitą:

„Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija“
Buveinės adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas 292078070
Sąskaitos nr. (IBAN) LT257044060005882989, AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X

  • Atnešti grynaisiais pinigais:

Br. Algirdas Malakauskis OFM, tel. +370 615 79795

  • JAV ir Kanadoje aukoti galima banko čekiu – jame nurodykite aukos gavėją, adresą ir paskirtį:

Kam: „Franciscan monastery“
Adresas: Franciscan Monastery P. O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046, USA
Memo (paskirtis): St. Casimir province

  • Skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio:

Jeigu Jūs ir Jūsų šeimos nariai, draugai ar bendradarbiai nutarsite mus paremti skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, prašytume užpildyti FR 0512 formą didžiosiomis raidėmis ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. išsiųsti į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai. Jei pildote metinę pajamų deklaraciją, prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikite kartu su ja elektroniniu būdu (FR 0512 forma) per naudojamo elektroninio banko prieigą adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 192094999.
Pastaba: norint skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.